Пунктове за доставка

Храната се доставя в сертифицирана и отговаряща на Европейските стандарти опаковка. Придружена е с етикет, на който е описан състава, дата на производство и часа, в който храната е излязла от кухнята. Опаковките се съхраняват и транспортират в термокутий, с цел запазване на температурата до 3 час от производството й. Транспортните средства са регистрирани и отговарят на всички хигиенни и нормативни изисквания.

Храната се доставя в предварително уговорен час, когато това става в дома Ви. Когато се доставя в пунктове се спазва следния график – от 11.00 ч. до 12.30 ч. След 12.30 ч. невзетата храна се бракува.

Пунктове за доставка на храна:

Първа частна кухня „Вкусен свят” предлага възможност за съвместна дейност с търговски обекти от различни региони на гр. Велико Търново и съседните населени места, регистрирани по Закона за храните, да се включат в дистрибуторската ни мрежа.